Bli Medlem

Bli medlem idag! Genom medlemskapet är du försäkrad genom riksidrottsförbundet dit föreningen är ansluten.

Ett medlemskap i Självskyddsakademin förutsätter att du är en laglydig person med god moral och etik. Är du dömd för brott vill vi se ett utdrag ur belastningsregistret, och kommer om styrelsen anser brottet allvarligt inte att medge medlemskap. Medlem skall efter begäran från styrelsen uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Vid uteslutande på grund av detta återbetalas eventuell förbetald terminsavgift

För nya medlemmar ingår termin 1, en T-shirt, tandskydd samt grenskydd i medlemsavgiften.
För fortsättningsgruppen, termin 2 (P1:or som skall till P2 ) ingår benskydd i medlemsavgiften.
När du fått din P2 grad eller högre och fortsätter träna hos oss ingår ingen utrustning i avgiften. Personlig utrustning så som MMA handskar, hjälm, etc förväntas medlemen införskaffa själv.
Medlemsavgift för alla 2018 är 1 400 Kr.

Bankgiro: 489-7393
Swish: 1235752191

Kontakta oss!