Bli Medlem

Bli medlem idag! Genom medlemskapet är du försäkrad genom riksidrottsförbundet dit föreningen är ansluten.

Ett medlemskap i Självskyddsakademin förutsätter att du är en laglydig person med god moral och etik. Är du dömd för brott vill vi se ett utdrag ur belastningsregistret, och kommer om styrelsen anser brottet allvarligt inte att medge medlemskap. Medlem skall efter begäran från styrelsen uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Vid uteslutande på grund av detta återbetalas eventuell förbetald terminsavgift

Medlemsavgift för alla är 1 400 Kr.

Medlemsavgift upp till 15 år 800 Kr.

Bankgiro: 489-7393
Swish: 1235752191

Kontakta oss!