Träning Söndagar, vuxna (öppet för alla)

Class Overview

Söndagar vuxna (detta pass är öppet för alla), 15.00. (tillsammans med bågskytteklubben. Ingång på gaveln mot Tiansvägen)

Class Details

Söndagar
15.00
Kr
Tiansvägen 73, Bromölla

Class Location