Träning Söndagar, vuxna (öppet för alla)

Class Overview

( Ingen träning PGA Corona ) Söndagar vuxna (detta pass är öppet för alla), 15.00. (tillsammans med bågskytteklubben. Ingång på gaveln mot Tiansvägen)

Class Details

Söndagar
15.00
Kr
Tiansvägen 73, Bromölla

Class Location