Träning Söndagar, vuxna (öppet för alla)

Class Overview

Söndagar vuxna (detta pass är öppet för alla), 16.30. (tillsammans med bågskytteklubben. Ingång på gaveln mot Tiansvägen)

Class Details

Söndagar
16.30-18.30
Kr
Tiansvägen 73, Bromölla

Class Location