Events Företag – Föreningar

Det har blivit allt vanligare med aktiva events för företag. Planerar ni en aktivitet kan vi medverka som i en del av upplägget eller alternativt gör vi en specialinriktad kurs för ert företag där era behov och förutsättningar styr innehållet. Vi skräddarsyr kurser och event för alla typer av företag, föreningar och privatpersoner. Det kan röra sig om allt från specialanpassade kurser för olika arbetsplatser, Kick-offer till Svensexor.

Varje år arrangerar vi självförsvarskurser med realistiskt självförsvar som fokus. Skolan ligger i centrala Bromölla med ändamålsenlig lokal, men vi verkar över hela landet. Har du en idé så hör av dig så arbetar vi fram bästa lösningen. Vi kommer gärna ut till ERT event.

Ur innehållet:
§ RISKANALYS
När är jag som mest sårbar?

§ PREVENTIV SÄKERHET
Förebyggande trygghetsåtgärder

§ SÄKERHETSHJÄLPMEDEL
Genomgång av överfallslarm och sprayer

§ ÅSKÅDAREFFEKTEN
När inträffar den och hur bryter jag den?

§ FÖRFÖLJD
Hur agerar jag om någon följer efter mig?

§ SJÄLVFÖRSVAR
Effektiva och lättlärda tekniker.

§ REALISTISKA SCENARIER
Scenariebaserade övningar.

§ STRESSTRÄNING
Övningar under simulerad stress/rädsla.

§ ÖVA MOT MÄN
Realistiska övningar mot manliga figuranter.

§ JURIDIK
När får jag använda våld? Genomgång av nödvärnsrätten.

Pris: 850 kr/person. Ifall kursen skall bedrivas på annan ort än Bromölla utgår även kostnader för resor och logi.

För bokning eller mer information – vänligen kontakta oss på: 070-664 27 99 eller jesper.thelander@jt-malerikonsult.se