Krav Maga barn/ungdomar

Barn Krav Maga utvecklades som en del av våra självförsvarslösningar skapade för civila sektorer. Barnsjälvförsvar ger barn att på en relativt kort tid möjlighet att lära sig självförsvarstekniker som är noggrant anpassade för att matcha deras respektive ålder, fysiska och mentala förmågor.

Genom Krav Maga/Defendo träning lär vi barnen hur man känner igen vanliga hot så som mobbare och exempelvis kidnappare. Utbildningen syftar också till att förbättra deras självkänsla, bygga tilltro respekt och disciplin.  Barn metoder, särskilt till yngre åldersgrupperna, så lärs teknikerna mestadels ut genom lekar.
Lekar hjälper barn att lära sig och att följa anvisningar och främja självförtroendet. Genom dessa lekar lär vi barn hur man undviker konfrontation, och hur man försvarar sig när det behövs för att fly. Träningen förklarar öppet men försiktigt olika angreppsscenarier, barnen lär sig se skillnad mellan att bli mobbad av en klasskamrat eller konfronteras av en okänd vuxen.

Allt eftersom barnen växer och blir äldre blir det färre lekar och träningen liknar mer den vuxna läroplanen. Barn som tränar Krav Maga/Defendo lär mycket om engagemang och uthållighet. Krav Maga/Defendo lär dem att uppskatta och vara stolta över sina prestationer när de lär sig en ny teknik eller passerar sitt gradtest.

De får en sann känsla av den väg de börjat vandra på och deras framsteg leder dem till insikten om att inget mål är omöjligt.

”So that one may walk in peace”- Imi Lichtenfeldt (Krav Magas grundare)