Om Självskyddsakademin

”Vi sparkar inte högre än vi behöver”. Detta är vår slogan men också väldigt beskrivande. Vi bryr oss ingenting om hur ”snygg” eller ”ball” en teknik ser ut. Vi har inget intresse av att vara akrobatiska, hjula runt, göra baklängesvolter och sparka snurrsparkar eller hoppsparkar samt avsluta i någon häftig pose a´la Kung fu legenden samtidigt som vi utstöter ett kattliknande läte. Allt vi gör är att på enklast och effektivaste sätt ta oss ur uppkomna vålds och hot situationer. Vi attackerar i en sådan situation det som är närmast. Lägg därför denna slogan på minnet och förknippa den med oss!!!

Självskyddsakademin är en ideell förening som verkar för att lära ut självförsvar och metoder för att undvika våld. Vi anordnar även särskilda kvinno/tjej kurser där vi går igenom hur en kvinna skall lagligt kunna freda sig från olika former av ofredanden till våldtäcktsförsök. Vår huvudverksamheter är Krav Maga och Defendo. Ibland bjuder vi in gästinstruktörer från andra klubbar och ibland även från andra system. Vi anordnar seminarier om självförsvar.

För att beskriva vår verksamhet så måste vi först berätta hur vi definerar ”SJÄLVFÖRSVAR”. När vi nu förtydligar detta så är det inte meningen att på något sätt förringa andra kampsporter eller Matrial arts. Vi är övertygade om att den som tränat någon form av kampsport har bättre förutsättningar att klara sig i en nödvärns situation än den som inte har tränat någon kamp art alls. Vad vi däremot vill peka på är att många av dessa kampsporter är just vad namnet säger, en sport. I en självförsvarssituation kan vi aldrig räkna billiga poäng. Vi måste så snabbt som möjligt ta oss ur situationen. Tar vi en boxare för exempel. Han har lindat händerna och satt på sig stora handskar som han kan skydda stora delar av kroppen med. Han har studerat sin motståndare genom att titta på klipp på dennes tidigare matcher. Han har tränat hårt för att hålla i så många två minuters ronder han kan. Han vet att han inte behöver vara mer aktiv än två minuter per rond.  Han har lagt upp sin taktik. Han vet exakt på vilken plats och hur stor ytan är där de kommer mötas. Han vet exakt när matchen skall börja. Han vet att det är bara den motståndaren han förberetts sig på att möta som kommer attackera honom. Han vet vilka regler han måste förhålla sig till. Han vet också att domaren finns där för att bryta matchen om utvecklingen inte blir den han hoppats på. I en självförsvarssituation vet vi ingenting om vad vi möter och det är den verkligheten vi försöker träna oss inför. Vinner boxaren sin match så är det en idrottsprestation som är få förunnat oavsett om han vunnit på knock out eller på poäng. I en självförsvarssituation kan du aldrig vinna på poäng. Det finns heller ingen domare som stoppar. Misslyckas boxaren är han en förlorare av matchen. Misslyckas du i en självförsvarssituation är du ett offer.

Låt oss göra en jämförelse med bågskyttet. Från början användes konsten att skjuta båge visserligen för jakt men främst för strid. Det fanns bågskyttar som var beridna och kunde skjuta från alla olika ställningar från hästryggen. Sedan fanns det marksoldater som kunde skjuta på olika avstånd, upp mot murar, ner i dalar, snabba målväxlingar, mm. De lärde sig att använda bågen som ett vapen för sin överlevnad. När bågskyttet utvecklades till sport så togs den internationella bågskyttetavlan fram. Man bestämde de olika avstånden, exempelvis 18 M. Det bestämdes hur många pilar som skulle skjutas per serie och på vilken tid deltagaren har på sig. Detta var radikala inskränkningar mot ursprunget. Bågskyttet hade nu blivit en idrott, en tävlingsgren. Även om det inte är precis så bokstavligen så har de flesta kampsporter också gått åt det hållet.

De flesta sporter som idag räknas till kampsporter har sitt ursprung från strid och självförsvar. När de utvecklats till kampsporter så har det skett genom skapa regler för hur man tävlar i den specifika idrotten. Exempelvis regler om att man endast får använda sig av brottningstekniker eller inte får träffa sin motståndare utan bara skall markera sina tekniker för att få poäng. Träffar du din motståndare så blir du diskad. En annan regel kan vara att man inte får slå mot huvudet samt att man får en högre poäng om man sparkar i huvudet vilket leder till att utövarna försöker förhålla sig till detta och gör just det. Ett annat exempel är något som används mycket bland annat inom MMA att för som tecken till sin motståndare och domaren  visa att ”jag ger mig” klappa i mattan. Detta gör att motståndaren släpper direkt. I verkligheten kan du aldrig ”klappa” dig ut ur en situation. Därför är vi mycket försiktiga med att använda liknande signaler vid vår självförsvarsträning. Tävlingsregler innefattar oftast att man inte får attackera skrev, ögon eller knän. Likaså får man inte slå mot hals, mm. Detta är självklarheter ur ett idrottsligt perspektiv och mycket bra för ändamålet. Därför ser olika tävlingssporter annorlunda ut om om man jämför dem beroende på regler. Jämför Judo, Taekwondo, Karate, MMA och Boxning så har de olika regler hur dessa skall utövas.

I Självförsvar så finns det inga regler. Det är vår uppfattning att man blir bra på det man tränar. Utövar du din sport så blir du bättre på den sporten. Vi som tränar självförsvar tränar på att hantera stressen av ett överfall. Beroende av situation så attackerar vi gärna de områden som är förbjudna i de olika kampsporternas tävlingar. Vi använder oss av olika skydd för att vi skall kunna göra teknikerna under träning och verkligen skada och slå ut motståndaren om det hade varit en verklig situation. Vi tror att om man i en sport lär sig att stanna med ett slag framför sin motståndare så finns risken att det blir så i verkligheten också. Detta på grund av att varken ställning eller distans eller möjlighet att leverera kraft blir på samma sätt i de två olika utförandena. Många av kampsporterna har andra inslag i sin verksamhet också, så som Kata, rörelser som skall utföras i ett visst mönster eller krosstekniker av olika slag. Detta för att de härstammar från ”Martrial Arts”. Vissa sporter har speciella tävlingar i just detta. Vi som tränar självförsvar har ingenting av detta. Vi är inte en ”Matrial Art” utan vi arbetar efter ett system. Vi har inga tävlingar. Vi är heller inte intresserade av att jämföra eller mäta oss med varandra eller någon annan. Vi har inte för avsikt att bli bättre än den vi tränar med och därför finns inget behov av att utveckla tävlingar. Vårt mål är endast att utvecklas och bli bättre själva. Detta för att om den dagen kommer då vi blir överfallna så skall vi agera på ett sådant sätt att vi kommer hem till våra familjer, nära och kära igen.

Vi på Självskydds akademin har ambitionen att lära dig att försvara dig själv och dina närmaste på ett så instinktivt och effektivt sätt som möjligt. Därför har vi plockat bort allt annat än just det som du kan komma att ha nytta av. Vi lägger mycket vikt på den mentala förberedelsen och förståelsen för när våld kan brukas och hur man kan undvika/förekomma det. Vi lär er att fortsätta med alternativa tekniker och lösningar tills ni kommit ur en situation.  Den fysiska ansträngning du kommer utsättas för syftar endast till att skapa stress i kroppen som påminner om den som infinner sig vid en nödsituation. Är du väldigt vältränad så behöver du mer fys för att uppnå det tillståndet. Är du mindre tränad så behöver du mindre. Det viktiga är att ALLA kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Den träning vi levererar har en hög inlärningskurva. Detta för att vi bygger vidare på de instinkter och reaktioner som du är född med och utvecklar dem till tekniker. Dessa tekniker skall sedan fungera om du som exempelvis är kvinna och har tagit dig ett glas, är lite salongsberusad, har snäv kjol och högklackat och blir attackerad i trappan till festen. Eller du som man trött efter en arbetsvecka parkerar bilen på uppfarten till ditt hus. Du tar ut dina matkassar ur bagageluckan. Det är mörkt ute och is och snö på uppfarten. Det blåser kalla vindar och du känner dig trött och stel.  Du har dina trånga jeans på dig. I fickorna har du hemnycklar, mobiltelefon och plånboken. Ur skuggorna från trädgårdshäcken kommer ett knivöverfall.

I varken någon av dessa två beskrivna situationer är det läge att likt tidiga Hongkongfilmer med Bruce Lee försöka sig på en ”spinning roundhouse kick” och sedan viskande(efter att läpparna slutat röra sig) säga till den slagna busen ”The Dragon vips it´s tail”. Kameran zoomar sen in hjältens stenhårda ansikte. Känner du igen scenen?
Vi kan försäkra. Den beskrivna lösningen kommer ALDRIG att fungera. Istället kan Självförsvarsakademins Krav Maga och Defendo tekniker komma väl till pass. Låter detta intressant? då är träning hos Självskyddsakademin något för dig.