Personlig Träning (PT)

Vi på Självskyddsakademin erbjuder även enskild träning enligt PT-modell. En möjlighet att individuellt eller i par få coachning utav sin ”egen” instruktör.

Att lära sig självförsvar med hjälp av en PT blir allt mer efterfrågat och är idag lika vedertaget som att köpa PT timmar på ett gym eller friskvårdsanläggning. Den absolut vanligaste anledningen är att kunden önskar en snabb och märkbar utveckling. Att på kortast möjliga tid stärka sina förutsättningar att kunna hantera hotfulla eller våldsamma situationer. Är du intresserad av PT coaching för att även nå fysiska mål, så som ökad styrka, ökad rörlighet, viktminskning, ökad kondition, mm så kan vi väva in detta i upplägget. Även kostråd och mentalträning erbjuds.

Innehållsmässigt träffas en överenskommelse mellan dig som kund och instruktören. Baserat på dina önskemål, förutsättningar och målsättning kommer instruktören att skapa ett lämpligt upplägg. Även tidsram och frekvens är av betydelse.

Exempel på syften med träningen:
– ökad trygghet på fritiden
– ökad trygghet på jobbet
– försvar av tredje person
– försvar mot kniv/tillhyggen
– del av bearbetning av våldsbrott och/eller övergrepp
– förberedelse inför GMU/utlandstjänstgöring eller annat uppdrag

Tider för personlig träning finns alla dagar i veckan. Från morgon till kväll.

En PT-lektion kan hållas i såväl våra lokaler, som ute hos kunden. Vi är lokaliserade på Tiansväg 73 i Bromölla.

En PT timme kostar 699 Kr. Bokar man 10 lektioner (6 500 Kr) vid ett och samma tillfälle, ingår även föreningens schemalagda pass kostnadsfritt. Väljer man vårt DUO-alternativ, att träna parvis, blir priset ännu lägre per person.

All nödvändig träningsutrustning tillhandahålls av instruktören. Som elev är du naturligtvis försäkrad.

För bokning eller mer information – vänligen kontakta oss på: 070-664 27 99 eller jesper.thelander@jt-malerikonsult.se