Practical Karate

PRACTICAL OKINAWAN ”OLD SCOOL” KARATE
(Rekomenderad ålder är 16 år, undantag efter mognad och målsmans skriftliga godkännande)

 

 

VAD ÄR DÅ DETTA?
Detta är ett pass där vi tränar självförsvars tekniker som baseras på de praktiska utförandet av tekniker som beskrivs inom karatens olika katas. Du lär dig klincharbete, nertagningar, kast, olika fotsvep, slag och spark. Fokus ligger på ett avstånd som är mycket nära där två kämpar sitter fast som i exempelvis klinch eller tag i kläder, mm. Du kommer även lära dig tekniker när du hamnar på mark. Sparring på ett avstånd som thai/kickboxning ingår men är en mindre del. Målsättning är att alla tränar i traditionell Gi, Karate eller Judo dräkt (judo eller dräkt för Braziliansk Ju-jutsu är att föredra). Detta då t-shirts och vanliga träningskläder ofta går sönder vid den här tränings formen.

Då vår klubb fokucerar på självförsvar så fäster vi ringa betydelse av hur ”vackert” en teknik eller en kata utförs. Allt vår träning syftar till är att besvara frågan, ”skulle tekniken eleven gjorde löst problemet i ett verkligt angrepp?”. Av den anledningen passar inte vår träningsform för den med avsikt att tävla i Karate, varken i kata eller i kumite.

Vi sysslar alltså INTE med Karate inriktat mot tävling. Är du intresserad av detta rekomenderar vi dig starkt till Bromölla Karate Klubb. Denna klubb har en mycket kompetent huvudtränare, Shihan Osman Ejupi 8:e Dan. Han har stor erfarenhet av tävling och är den tränare som vi särskilt kan rekomendera om tävling är ditt mål.

HUR ÄR UPPLÄGGET?
Som nybörjare börjar du lära dig de praktiska applicationerna med en partner av vår första kata Heian/Pinan Shodan. När du kan den praktiska betydelsen och rörelserna börjar vi lägga in samma problem som katan beskriver fast under stress. När det fungerar med olika partners så lägger vi in träning av dessa moment när partnern håller fokus mitsar. Detta för att du skall utveckla bra slag. Vid sidan av detta kommer träning på säck och andra mits och sparringövningar tillsammans med en partner. Därefter kombinerar vi stressövningar med fokus mits och stressövningar endast med partner. När det fungerar bra lär vi ut hela katan utan partner. När du kan detta kan du träna kata hemma eller när du inte har en partner tillgänglig. Du kan då visualisera och göra rörelserna i luften fullt ut i full fart och full kraft. När du behärskar två eller flera katas med vad som beskrivits ovan börjar vi lägga in kata baserad sparring. Då skall du försöka få till vad du lärt dig med en motståndare som dels vet vad du tänker göra men också aktivt motarbetar dig.

 

 

 

Av säkerhets skäl kan du inte träna med full fart och full kraft med en partner. Du måste ta hänsyn så denne inte skadas.När vi gör katans rörelser med partner mot fokus mits kan du slå i full kraft på mitsen men positionen på mitsen blir inte exakt som i verkligheten. När du slår på säck kan du slå fullt ut men oavsett hur bra träning detta än är så är det långt ifrån verkligheten.  När du gör din kata enskilt och i luften kan du gå ”all in” men du har ingen partner som gör motstånd. Alla dessa delar är alltså kompromisser mot verkligheten men de kompletterar varandra och ger dig ”skills”.

TRÄNINGEN FORTSÄTTER
Efter var kata du lär dig byggs du upp som fighter. Rörelserna blir till vanor och principer som fungerar vid självförsvar. Vill du gradera hos oss så skall du visa att du kan din grads kata eller katas. Kraven ökar givetvis efter hand och fler moment läggs till. I de högre graderna skall du klara full kontakts sparring, Kata baserad sparring, sparring på backen, de olika kasten, principer för kontroll av motståndarens armar, fasthållningar och lås samt en scenario del med flera motståndare.

ATT VI GÖR TVÄRT OM
Har du en karate bakgrund känner du kanske att vi gör tvärt om mot vad som är brukligt. I många klubbar börjar man med att lära sig karatens alla ställningar och röra sig från dem. Därefter lär man sig att slå och sparka i luften, så kallade Kihon tekniker. Vidare lär man sig Kata (inte innebörden bara rörelserna) och lite Kumite (fighting med karate regler). På väldigt höga nivåer lärs Bunkai ut (alltså applikationerna av katans tekniker, det vi börjar med). Eftersom vår klubb prioriterar självförsvar så börjar vi med praktik med en partner direkt och lär elever att försvara sig med de olika övningarna som katorna beskriver. För oss känns det helt fel att låta elever slå och sparka i luften i flera år och ge dem bälten för att de kan detta när de i själva verket inte lärt sig någonting de kan ha nytta av i självförsvar. Det är vår absoluta övertygelse att som vi lär ut karate, det var så de gamla mästarna lärde ut konsten från allra första början.