Defendo

DEFENDO
Investera i din säkerhet, Kom i form, ha roligt och lär dig riktigt självförsvar hos oss!

DEFENDO är framtaget för att på kort tid göra utövaren ”stridsduglig” nog för att undvika att bli ett offer.
DEFENDO ett europeiskt självförsvarsystem som har utvecklats och testats i verkligheten och anses höra till dom bästa systemen i världen.
Systemet innehåller endast de tekniker som fungerar under påverkan av panik & rädsla och ger lösningar mot de vanligast förekommande självförsvarsproblemen genom ett ganska litet antal tekniker.

Defendo innefattar slag, sparkar, ”fula knep”, hantering av farliga grepp, nedtagning, kontrollgrepp, markkamp, flera angripare och vapen.
Träningen lämpar sig väl för den som vill ha ett enkelt, reflexmässigt självförsvar och en mycket allround fysisk och mental träning.

 

Bara effektiva tekniker som fungerar i praktiken ingår i Defendo, allt onödigt eller osäkert har gallrats bort. Scandinavian Defendo är ett uppskattat och realistiskt självförsvarssystem, som anses höra till de bästa i världen. Defendo är explosivt och verklighetstroget. Teknikerna syftar till att kunna försvara sig mot en eller flera angripare både med och utan vapen.

Man tränar även mycket på taktiskt tänkande i stressade situationer. Du tränar dessutom kondition, styrka, koordination och smidighet.

DEFENDONS PRINCIPER

Defendos tanke är att fokusera på ett mindre antal tekniker vilket resulterar i att det blir lättare att lära in dessa under träningspassen samt lättare att använda dem i skarpa situationer.

Det är bättre att träna 100 tekniker 1000 gånger än att träna 1000 tekniker 100 gånger. I verkliga livet finns inga standardsituationer, ingen situation är helt lik den andra. Därför har Defendon fokuserat på de effektiva teknikerna som i verkliga situationer har visat sig bäst och naturligtvis dom som görs intuitivt, kroppen och sinnet har ett naturligt och reflexmässigt sätt att försvara sig.

Det har Defendon använt och utvecklat. Sitter grundteknikerna, vilket är det viktigaste, så kan man som vi säger, ”plocka ur verktygslådan” sen. Ett bra självförsvarssystem måste vara flexibelt och anpassningsbart. Man måste ha i åtanke att det är självförsvar det är frågan om, det är du som blir attackerad, överfallen och det är ditt liv och din hälsa som står på spel. Det är ingen som skall spela hjälte eller macho, det gäller att klara sig från en situation. Kan man springa därifrån så kan det många gånger vara det bästa, men i många fall finns inte det alternativet. Angriparna kan vara flera och i dagens samhälle är det väldigt vanligt med vapen och då kan Defendoteknikerna vara det som skiljer mellan tragiska och onödiga händelser mot att kunna värja och klara sig.

I Defendon tränar vi blockeringar, slag, handtekniker, sparkar, olika lås och fasthållningar, avväpning, vi lär oss känsliga punkter, taktiskt tänkande och strategier mm mm. Vi tränar på scenarie- och stressövningar så att man verkligen får improvisera och känna på när allt inte är tillrättalagt. I träningarna ingår även sparring, allt från boxning till MMA så att man får lite känsla för fighting och närstrid. Det känns onödigt att specifikt definiera alla slag och sparkar etc som ingår i träningarna, det är slutresultatet som är det viktiga!

GRADERINGAR inom defendo

 

HARD TARGET är den första av sex nivåer. På nybörjarnivån lär du dig inte bara allt det viktigaste för att kunna försvara dig själv, utan får också en ”ge aldrig upp”-attityd. Den gör dig till en HARD TARGET för våld och annan kriminalitet. Träningen är fysisk och rolig, och genomförs i en miljö som är trygg för Defendo-utövarna

COMBAT TECH är de tre följande nivåerna. Nivåerna är mycket teknikbaserade, och målet är att snabbt lära in teknikerna för att uppnå en fungerande självförsvarskompetens och förmåga att kontrollera en stark och skicklig motståndare. På dessa nivåer bygger du ut den grund som skapades på HARD TARGET–nivån, och förstärker din ”ge aldrig upp”-attityd genom fysisk och mental träning.

S.T.A.R är de två högsta nivåerna. På dessa nivåer lär du dig att försvara dig själv mot angrepp med vapen. Du lär dig också scenarioträning för att finslipa dina färdigheter. Det här är ett högststående program som ger dig en mycket hög kompetensnivå och förmåga att förstå vilken självförsvarssituation som helst.

 

t is NOT a Martial-Art,
it is NOT a Sport,
it is NOT for amusement
it is NOT for recreation!
IT’S FOR SURVIVAL!It is the DEFENDO method!