Classic Krav Maga

CLASSICV KRAV MAGA ENKELT OCH EFFEKTIVT SJÄLVFÖRSVAR FÖR ALLA

Classic Krav Maga är ett system med de mest effektiva självförsvarsteknikerna baserade på instinktiva rörelser som är lätta att lära sig och extremt effektiva.

Det är det israeliska försvarets officiella självförsvarssystem. Classic Krav Maga har sina rötter i de ursprungliga principerna och teknikerna designade av grundaren Imi Lichtenfield.

Alla män och kvinnor i Israel var tvungna att tjänstgöra i militären och hade bara sex veckor på sig att lära sig närstrid innan de gick ut i strid. De är den utmaningen Classic Krav Maga är designat att klara.

 

 

Läs våra tre anledningar nedan till varför du bör lära dig Classic Krav Maga på Saario Academy.

  1. LÄTT ATT LÄRA SIG, LÄTT ATT KOMMA IHÅG

Classic Krav Maga är baserad på dina instinktrörelser vilket gör det väldigt lätt att lära sig och komma ihåg.

 

  1. EXTREMT EFFEKTIVT SJÄLVFÖRSVAR

Det finns en anledning till att militära enheter för terrorismbekämpning, brottsbekämpande myndigheter och säkerhetsmyndigheter använder Classic Krav Maga; Det är för att Classic Krav Maga fungerar.

  1. PASSAR ALLA

Classic Krav Maga är ett självförsvarssystem som kan användas av alla. Oavsett ålder, form, storlek och atletisk förmåga.

 

Krav Maga är ett modernt självförsvarssystem utvecklat för verkligheten som den ser ut idag. Systemet är enkelt att lära och har metoder och tekniker för att hantera alla aspekter av självförsvar – mot knivangrepp, sparkar och slag, pistolhot, alla slags tillhyggen, markkamp och flera motståndare. Träningen bygger på att ta till vara kropens egna reaktioner och bygga på dem med tekniker. Detta gör att personen som tränat Krav Maga ett tag reagerar instinktivt på angrepp och behöver inte tänka ut vad han/hon skall göra i en specifik situation.

Vår träning är utformad utifrån verklighetens behov av självförsvar. Polis, militär och livvakter var den ursprungliga målgruppen, men nu finns Krav Maga tillgängligt även för privatpersoner.

Krav Maga, av hebreiska קרב מגע, ”närstrid”, (sammansatt av krav, ”strid”; maga, ”kontakt, nära”), ibland förkortat KM är ett självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel. Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet, men sedan metoden togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet har det tillkommit civil-, polisiär- och tredjepartstillämpningar. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.