Vad är Krav Maga?

Krav Maga är ett modernt självförsvarssystem utvecklat för verkligheten som den ser ut idag. Systemet är enkelt att lära och har metoder och tekniker för att hantera alla aspekter av självförsvar – mot knivangrepp, sparkar och slag, pistolhot, alla slags tillhyggen, markkamp och flera motståndare. Träningen bygger på att ta till vara kropens egna reaktioner och bygga på dem med tekniker. Detta gör att personen som tränat Krav Maga ett tag reagerar instinktivt på angrepp och behöver inte tänka ut vad han/hon skall göra i en specifik situation.

Vår träning är utformad utifrån verklighetens behov av självförsvar. Polis, militär och livvakter var den ursprungliga målgruppen, men nu finns Krav Maga tillgängligt även för privatpersoner.

Krav Maga, av hebreiska קרב מגע, ”närstrid”, (sammansatt av krav, ”strid”; maga, ”kontakt, nära”), ibland förkortat KM är ett självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel. Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet, men sedan metoden togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet har det tillkommit civil-, polisiär- och tredjepartstillämpningar. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

IKMF leds idag av Avi Moyal och är uppbyggd som ett nätverk där varje kontinent har en huvud instruktör (continental director) och där varje land i sin tur har en som är ansvarig för teknik och spridning av systemet (local director). Local director för Sverige är Peter Rönnlund.

 

Bra film om ursprunget:

Informeranade klipp:

Detta klipp handlar om han som leder IKMF Krav maga i dag Avi Moyal: